K vyšetření potřebujete

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas)
  • výpis z registru řidičů, který vydává dopravní odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu – dle bydliště; NESTAČÍ výpis z CzechPointu
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře ( toto potvrzení není vyžadováno u profesionálních řidičů)
  • osobní pomůcky (brýle, naslouchadlo)

Vyšetření

Vyšetření trvá několik hodin. Proto by měl řidič přijít vyspalý a v dobré kondici.

Vyšetření sestává ze zdravotního dotazníku, rozhovoru, vyšetření osobnosti, inteligence, paměti, pozornosti, rychlosti a správnosti reakcí a dalších výkonových charakteristik.


Výsledky vyšetření

Písemný závěr dopravně psychologického vyšetření obdržíte v den vyšetření.

Závěry vyšetření držitelů řidičského oprávnění sk. C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E jsou platné do dovršení věku 50 let. Poté zákon ukládá přešetření způsobilosti každých 5 let.

Psychologická vyšetření řidičů respektují platné právní normy a jsou v souladu se standardy asociací klinických a dopravních psychologů.


Akce

ZDARMA: Opakování části vyšetření, ve které řidič neuspěl náhradním (alternativním) testem a to v týž den.